НАША ГРУПА 

Режим дня

ВДОМА

6.00 - 7.55 - Підйом, культурно-гігієнічні процедури

В ДИТЯЧОМУ САДКУ

7.55 - 8.00 - Прийом дітей, бесіди з батьками

8.00 - 8.20 - Ранкова гімнастика, культурно гігієнічні процедури

8.30 - 8.50 - Індивідуальна робота, ігрова діяльнісь

8.50 - 9.00 - Підготовка до сніданку

9.00 - 9.30 - Сніданок

9.30 - 9.55 - Заняття 1

9.55 - 10.20 - Самостійні ігри дітей

10.20 - 10.45 - Заняття 2

10.45 - 11.00 - Індивідуальна робота, ігрова діяльність

11.00 - 11.25 - Заняття 3

11.25 - 12.00 - Підготовка до прогулянки, прогулянка. Повернення з прогулянки, культурно-гігієнічні процедури

12.00 - 12.30 - Підготовка до обіду. Обід

12.30 - 15.00 - Підготовка до сну. Сон

15.00 - 15.20 - Поступовий підйом, гімнастика пробудження, культурно-гігієнічні процедури

15.20 - 15.40 - Підготовка до вечері. Вечеря

15.40 - 16.20 - Індивідуальна робота, ігрова діяльність, розваги

16.20 - 17.00 - Ігрова діяльність. Підготовка до прогулянки. Вечірня прогулянки

ВДОМА

17.00 - 20.30 - Самостійні ігри, вечеря

20.30 - 21.00 - Культурно-гігієнічні процедури, колискова мами

21.00 - 6.00 - Сон

Розклад занять в дитячому садку "Веселка"

Понеділок

1. Розвиток мовлення/Ознайомлення з соціумом.

2. Фізкультура.

Вівторок

1. Музика.

2. Розвиток мовлення/Художня література.

3. Фізкультура.

Середа

1. Малювання/Аплікація.

2. Фізкультура.

3. Математика.

Четвер

1. Ознайомлення з соціумом/Малювання.

2. Музичне заняття.

3. Розвиток мовлення.

П'ятниця

1. Ліплення.

2. Ознайомлення з природою.

Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є:

забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;
забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної визначення змісту дошкільної освіти.
(Закон України "Про дошкільну освіту" Ст.2)

 
Завданнями дошкільної освіти є:
збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;
виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів,
свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду; виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.
(Закон України "Про дошкільну освіту" Ст. 7) 


 
Роль сім'ї у дошкільній освіті
Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.
Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.
(Закон України "Про дошкільну освіту" Ст. 8)

Нормативно-правове забезпечення.

Закон України "Про дошкільну освіту".

Конвенція про права дитини.

Закон України "Про охорону дитинства".


Мета проекту: забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів,
здібностей, індивідуальних, психічних і фізичних особливостей, культурних потреб; формування у неї моральних норм; набуття життєвого соціального досвіду. 

Завдання проекту: 
сприяти розвитку та вдосконаленню мережі дошкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності відповідно до освітніх потреб населення та демографічного прогнозування; створити умови для всебічного розвитку дітей дошкільного віку, враховуючи їх вікові та психофізичні особливості; забезпечити реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти; модернізувати освітньо-виховну та управлінську діяльність в дошкільних навчальних закладах.

Пріоритети проекту: створення належних умов для функціонування системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, ґрунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання. 


Очікувані результати: 
піднесення якісних показників здоров’я дітей дошкільного віку; оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб населення; забезпечення дошкільних навчальних закладів сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами; підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням досягнень науки; охоплення дітей дошкільного віку різними формами дошкільної освіти, забезпечення її якості та доступності; підготовка педагогічних кадрів для дошкільної освіти відповідно до сучасних потреб.